تبلیغات
مطالب و نظرات بانکی - دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه [cb:blog_page]

مطالب و نظرات بانکی

بانک ملی نماد اعتماد , سرعت , دقت , امنیت , خدمات برتر و پیشرو در ارائه خدمات به عموم مردم


پیام سرا

دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه

دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه 
 
     با احترام، براساس بند ششم صورتجلسه دوازدهمین جلسه كمیته‌ عالی تدوین و بازنگری بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مورخ 1393/1010 و با اشاره به نامه شماره 7/90/26522 تاریخ
1390/9/6 اداره کل اعتبارات و به موجب مفاد مصوبه شماره هـ/91/1039 تاریخ 13931/9/7هیئت مدیره محترم بانك، ضمن افزودن بخش 14(استصناع) و 15(مرابحه) و16 (خرید دین) به آیین­نامه فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا در دستورالعمل اجرایی معاملات و تسهیلات اعتباری (بخشنامه 20 ب)، دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه به شرح ذیل اعلام می گردد:
 
مبحث اول کلیات عقد مرابحه
1-    عقد مرابحه :
مرابحه- مرابحه قراردادی است كه به موجب آن عرضه‌كننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی ، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌كند.
: دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه 
 
     با احترام، براساس بند ششم صورتجلسه دوازدهمین جلسه كمیته‌ عالی تدوین و بازنگری بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مورخ 1393/1010 و با اشاره به نامه شماره 7/90/26522 تاریخ
1390/9/6 اداره کل اعتبارات و به موجب مفاد مصوبه شماره هـ/91/1039 تاریخ 13931/9/7هیئت مدیره محترم بانك، ضمن افزودن بخش 14(استصناع) و 15(مرابحه) و16 (خرید دین) به آیین­نامه فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا در دستورالعمل اجرایی معاملات و تسهیلات اعتباری (بخشنامه 20 ب)، دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه به شرح ذیل اعلام می گردد:
 
مبحث اول کلیات عقد مرابحه
1-    عقد مرابحه :
مرابحه- مرابحه قراردادی است كه به موجب آن عرضه‌كننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی ، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌كند.
تبصره اموال موضوع قرارداد مرابحه باید در هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد.
1-    واحدها می‌توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدكی، ابزار كار، ماشین­آلات، تأسیسات، زمین و سایر كالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسكن، كالاهای بادوام و مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملك این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.
2-    واحدها می‌باید اطمینان حاصل نماید عقد مرابحه بر اساس تبانی متقاضی و فروشنده منعقد نشده باشد.
3-    در مورد تسهیلات اعطایی به متقاضیان كه مدت بازپرداخت آن بیش از سه سال می‌باشد واحدها مكلف است حداقل ده درصد پیش دریافت از متقاضی دریافت نماید.
در مورد تسهیلاتی كه مدت بازپرداخت آن كمتر از سه سال باشد واحدها می‌تواند تا حداكثر 30درصد پیش دریافت از متقاضی دریافت نماید.
4-    قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مرابحه موضوع این دستورالعمل ، عملیات موضوع قرارداد باید بررسی و اطمینان حاصل شود كه اصل منابع بانك و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت می‌باشد.
تبصره در صورتی كه اعطای تسهیلات از طریق مرابحه برای اجرای طرح‌های تولیدی اعم از كشاورزی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی و مسكن و ساختمان صورت گیرد ، طرح مربوط باید از نظر اقتصادی . فنی و مالی بررسی و ارزیابی گردد در اینگونه موارد اعطای تسهیلات در صورتی مجاز است كه طبق بررسی‌های انجام شده، اجرای طرح قابل توجیه باشد.
بررسی طرح­ها در حدود اختیارات تفویضی به ترتیب توسط واحدها، ادارات امور شعب و اداره مركزی انجام می‌شود.
    چنانچه اعطای تسهیلات از طریق مرابحه برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی باشد ، در بررسی‌های موضوع این بند باید اطمینان حاصل شود كه میزان مواد اولیه مورد تقاضا متناسب بوده و بیش از حجم یك دوره تولید واحد تولیدی متقاضی نباشد. همچنین مطابق شرایط بخشنامه 20 ب از بازپرداخت تسهیلات اطمینان حاصل نمایند.
5-    اعلام قیمت تمام شده و قیمت واگذاری اموال و كالاهای موضوع این دستورالعمل توسط واحد پرداخت كننده تسهیلات به خریدار ، الزامی است و وصول قیمت آنها دفعتاً واحده و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین بلامانع است.
6-     در معاملات مرابحه ، تمدید سررسید قرارداد مجاز نبوده و اقساط مقرر بایستی طبق قرارداد واریز گردد.
7-    وصول اقساط قبل از تحویل اموال موضوع معامله مرابحه به متقاضی مجاز نمی‌باشد.
8-    در مورد واحدهای تولیدی جدیدالتأسیس می‌توان با رعایت عمر مفید اموال موضوع قرارداد، وصول اقساط را به بعد از تاریخ بهره برداری موكول نمود.
9-    مسئولیت انتخاب ، تحویل ، حمل و نصب اموال موضوع معاملات مرابحه می‌تواند به عهده متقاضی گذاشته شود.
10-       اموال موضوع معاملات و یا وثایق مربوط باید همه ساله در طول مدت قرارداد حداقل به میزان مانده مطالبات به هزینه مشتری به نفع بانك بیمه شوند.
11-     واحدها مكلفند در طول مدت قرارداد مرابحه ، نظارت لازم و كافی در حسن اجرای قرارداد به عمل آورند.
12-     در صورتی كه دریافت كننده تسهیلات قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر ، مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید تخفیف لازم از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده به وی اعطا می‌گردد. (مطابق بسته سیاستی-نظارتی حاکم در زمان اعطای تسهیلات )
13-     با عنایت به ماهیت معامله مرابحه ، ضروری است واحدها قبل از اقدام به تهیه و خرید اموال مورد معامله ، با اخذ مشخصات و نشانی كامل فروشنده اموال از متقاضی تسهیلات مرابحه در خصوص قیمت اموال و فروشنده آن و امكان خرید اموال مورد معامله از وی اطلاعات جامعی اخذ نموده و مراتب را در پرونده معاملاتی متقاضی نگهداری نمایند.
 
مبحث دوم- مرابحه وسایل تولید ، ماشین آلات و تأسیسات، مواد اولیه ، لوازم یدكی و ابزار كار
 
تجهیزاتی كه از آنها در تولید انواع محصولات استفاده می‌شود وسایل تولید و دستگاه‌ها و ابزاری كه به وسیله نیروی محرك كار می‌كنند ماشین آلات و همچنین وسایلی كه برای استفاده مطلوب از ماشین آلات و یا انجام فعالیت ‌های خدماتی مورد نیاز می‌باشند، به عنوان تأسیسات در نظر گرفته می‌شوند.
مواد اولیه عبارت است از هر نوع مواد خام ،‌ نیمه ساخته ، ساخته شده واسطه‌ای و مواد بسته‌بندی كه در تولید یك محصول معین به كار می روند.
قطعات و وسایلی كه برای جایگزینی و تعویض قطعات فرسوده و غیر قابل استفاده ماشین آلات تولید به كار می روند ، لوازم یدكی محسوب می‌شوند.
ادوات و وسایلی كه عمر مفید آنها حدود یك سال است و به عنوان وسایل كمكی و ابزار كار در تولید به كار گرفته می‌شوند ، ابزار كار محسوب می‌گردند.
1-موضوع : مرابحه
الف: واحدها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن ،‌ كشاورزی و خدمات، اموال موضوع بند “ ب” را منحصراً بنا به درخواست كتبی متقاضیان و تعهد آنها مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال ، خریداری و به مرابحه به آنان به فروش برسانند.
ب: اموال موضوع این مبحث شامل وسایل تولید ، ماشین آلات و تأسیسات بخش‌های تولیدی، امور خدماتی، امور بازرگانی و سایر خدمات مورد نیاز خانوارها می‌باشد.
 
2- قیمت واگذاری (مبلغ قرارداد) :
الف: قیمت واگذاری اموال موضوع این دستورالعمل با توجه به قیمت تمام شده و سود بانك تعیین می‌گردد.                        
ب: واحدها مكلفند با توجه به صلاحیت تخصصی و فنی و رشته فعالیت متقاضی و نوع وسایل تولید و ماشین آلات و تأسیسات مورد درخواست وی ( با دادن اولویت به امور تولیدی) با توجه به بند 3 مبحث اول مبلغی را به عنوان “پیش دریافت ” از خریدار اخذ نمایند.
 
3- سود مرابحه :
قیمت تمام شده پس از كسر پیش دریافت ، مبنای محاسبه سود قرار خواهد گرفت .
 
4- وثایق  و تضمینات مرابحه :           
الف: واحدها مكلفند به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد و وصول مطالبات خود، اموال موضوع معاملات این دستورالعمل را به وثیقه خود درآورند . بدیهی است واحدها مکلفند برای اطمینان از بازپرداخت تسهیلات سایر وثایق و تضمینات را حسب تشخیص مرجع تصویب كننده تسهیلات یا واحد پرداخت کننده دریافت نمایند.
ب: در مواردی كه اموال موضوع معاملات این دستورالعمل مصرف انحصاری و یا محدود داشته باشد و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد از آنها مقرون به صرفه نباشد، اخذ وثیقه یا تضمین اضافی علاوه بر وثیقه اموال مورد معامله الزامی است.
5- بیمه مورد معامله و وثایق :
در معاملات مرابحه وسائل تولید ، ماشین آلات و تأسیسات واحدها مكلفند در مواردی كه تضمین مورد معامله غیر منقول نباشد مورد معامله را و در مواردی كه تضمین مورد معامله غیر منقول باشد عنداللزوم اموال موضوع معامله و یا وثایق متعلقه را همه ساله و در طول اجرای قرارداد حداقل معادل مانده مطالبات به هزینه متقاضی به نفع بانک بیمه نمایند.
6- مدت مرابحه :
الف :‌ مدت وصول قیمت اموال موضوع این دستورالعمل متناسب با حجم تسهیلات اعطایی وقدرت بازپرداخت مشتری تعیین می‌شود و در هر حال نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال تجاوز نماید.
ب: مبدأ محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص واحد پرداخت كننده براساس جدول عمر مفید ماشین آلات خواهد بود.
ج: مدت وصول قیمت اموال موضوع مواد اولیه نباید از یك دوره تولید و حداكثر از مدتی كه اداره مركزی تعیین می‌نماید تجاوز نماید. (حداکثر مدت یک سال خواهد بود) در موارد استثنایی با كسب مجوز از اداره مركزی مدت مرابحه قابل افزایش خواهد بود.
تبصره 1: مدت زمان مذكور حداكثر تا یك سال دیگر با موافقت هیئت مدیره بانك  قابل افزایش خواهد بود.
تبصره 2: در صورتی كه مرابحه به منظور تأمین سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از مدت مقرر حسب مورد توسط اداره کل اعتبارات تعیین و مشخص خواهد شد.
تبصره 3: مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید كالاهای بادوام و مصرفی مرتبط با امور تولیدی ، خدماتی و بازرگانی حداكثر پنج سال می‌باشد.
تبصره 4 : مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید كالاهای بادوام نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال تجاوز نماید . (حداکثر پنج سال)
تبصره 5: مبنای محاسبه طول عمر مفید ، تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانك خواهد بود.
ج: مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین مسكن خانوارها ، حداكثر دوازده سال و جهت تهیه مصالح ساخت سه سال و تعمیر مسكن حداكثر پنج سال تعیین می گردد.
د: مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال و خدمات مورد نیاز خانوارها ، حداكثر سه سال تعیین می گردد.
هـ: بدیهی است اخذ مجوز از اداره کل اعتبارات در موارد استثنایی برای طولانی شدن مدت بازپرداخت می‌باید قبل از انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات صورت گیرد.
 
مبحث سوم دستورالعمل اجرایی مرابحه
1-اخذ مدارك و بررسی اطلاعات :
پس از دریافت تقاضای مشتری برگ درخواست استفاده از تسهیلات مرابحه (حسب مورد برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ) در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود تا برگ مذكور را در دو نسخه با كمال دقت تكمیل و پس از امضا همراه مدارك مورد لزوم به بانك تسلیم نماید.
امضای متقاضی در ذیل برگ درخواست بایستی مطابق امضای مسلم‌الصدور وی بوده و به گواهی شعبه برسد. بعد از بررسی و حصول اطمینان از این كه به تمام سؤالات مندرج در برگ درخواست به طور كامل پاسخ داده شده است ، نسبت به كسب اطلاعات اعتباری حسب مورد طبق ضوابط و مقررات اقدام می گردد.
2- بررسی درخواست معامله مرابحه :
واحدها پس از كسب و جمع آوری مدارك و اطلاعات مورد نیاز با ملحوظ نمودن نكات ذیل باید نسبت به بررسی تقاضای مشتری اقدام نمایند.
الف : متقاضی باید علاوه بر نشانی محل كار‌، آدرس­كامل محل سكونت خود را نیز قید نماید.
ب: ‌مشخصات دقیق و كامل اموال موضوع مرابحه و قیمت آنها به نرخ رسمی یا متعارف بازار ، قید شده باشد.
ج:‌ متقاضی اهلیت انجام معامله را داشته باشد.
د : در صورتی كه متقاضی به موجب قانون ملزم به داشتن دفاتر قانونی باشد ، دفاتر مربوط را در اختیار داشته و عملیات شركت را در آن ثبت نماید.
هـ : نحوه بازپرداخت تسهیلات و مدت آن مشخص شود.
و: مشخصات كامل اموال غیر منقول، منقول و اسناد تضمینی كه به عنوان وثیقه و یا تضمین به بانك معرفی می گردد ، با ذكر ارزش فعلی یا اسمی آن در پرسشنامه قید گردد.
ز- در صورتی كه اموال وارداتی باشد مجوز لازم برای ورود آن اخذ و افر (پیش فاكتور ) مربوط به سفارش آن اموال ضمیمه برگ درخواست شود.
ح در صورتی كه متقاضی جزو شركت‌های تولیدی و خدماتی بوده و برای اولین بار با بانك مراجعه می‌نماید مدارك رسمی شركت از قبیل شركت‌نامه ، اساسنامه ، آخرین صورتجلسه مجمع عمومی و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران كه تشكیل شركت و نام اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و میزان سرمایه در آن درج شده باشد، اخذ و در پرونده نگهداری گردد.
ط- انقضای مدت اختیارات هیئت مدیره و تعیین هیئت مدیره و مدیر عامل جدید شركت‌ها ، واحدها باید آگهی مربوط در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران را كه تغییرات مزبور در آن درج گردیده باشد ، اخذ و در پرونده مشتری نگهداری نمایند.
ی: در مورد طرح‌های جدید، به منظور حصول اطمینان از موجه بودن اجرای طرح ، مدارك لازم جهت بررسی‌های اقتصادی ، فنی و مالی از متقاضی اخذ گردد.
ك: متقاضی تعهد نماید كه به­محض اعلام بانك­مبنی بر آمادگی جهت انعقاد قرارداد مرابحه ، پیش پرداخت لازم را طبق نظر بانك بابت تأمین قسمتی از بهای اموال مورد معامله پرداخت نماید.
م- انجام معامله مرابحه ، به استناد فاكتورهای صادره فروشندگان كه از طریق ظهرنویسی به غیر واگذار گردیده ، ممنوع می‌باشد و علی‌الاصول پیش فاكتور و فاكتور باید مستقیماً حسب مورد توسط سازنده یا فروشنده صادر شده باشد.
 ن- خرید اموال موضوع معاملات مرابحه می‌بایستی به قیمت رسمی انجام پذیرد و در مواردی كه تقاضا برای آن دسته از اموالی باشد كه قیمت رسمی برای آنها وجود ندارد ، ملاك، تشخیص شعبه خواهد بود و واحدها می‌توانند با حصول اطمینان كامل از متعارف بودن قیمت اموال موضوع معامله و رعایت سایر موارد نسبت به انجام معامله اقدام نمایند.
3- تنظیم و ثبت قرارداد مرابحه :
الف: در صورتی كه درخواست متقاضی مورد تأیید و تصویب قرار گیرد قرارداد مرابحه منعقد می‌گردد.
ب: واحدها مكلفند در قرارداد مرابحه ، قید نمایند كه قرارداد مذكور ، بر اساس توافق طرفین، در حكم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.
ج: معاملاتی كه طبق قوانین و مقررات موضوع باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گردد، كماكان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
 
مدارك لازم پرونده معاملات مرابحه
الف ـ در صورتی كه متقاضی دارای “پرونده عمومی” نزد شعبه باشد:
1ـ برگ درخواست استفاده از تسهیلات مرابحه حسب مورد برای‌اشخاص حقیقی یا حقوقی كه در آن نوع كار، مشخصات كامل اموال موضوع مرابحه، بهاء خرید نقدی و شرایط آن، نام و نشانی كامل فروشنده اموال، مورد مصرف اموال مورد درخواست ، نحوه و مدت بازپرداخت، وثائق و تضمینات قید شده باشد .
          2ـ پیش فاكتور مربوط كه مستقیماً بنام متقاضی یا بانك صادر شده باشد . 
          3ـ مدارك و مجوزهای لازم در مواردی كه مرابحه برای اجرای طرح های صنعتی، تولیدی و خدماتی صورت پذیرد .
          4ـ اطلاعات مربوط به قیمت و فروشنده اموال مورد معامله.
          5ـ فتوكپی (تطبیق شده با اصل) سند مالكیت وثائق و تضمینات متقاضی.
          6ـ آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات متقاضی .
          7ـ مصوبه اعطای تسهیلات مرابحه .
          8ـ قرارداد منعقده معامله مرابحه .
          9ـ بیمه نامه اموال موضوع معامله مرابحه و یا وثائق و تضمینات كه به نفع و بنام بانك صادر شده باشد (متناسب با مدت معامله و یا قرارداد رهنی).
          10ـ یك نسخه از كلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واریز و تصفیه آن .
          11- رعایت مقررات مربوط به ذینفع واحد و آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان .
          12-آخرین وضعیت اعتباری شرکت، شرکت­های همگروه ، مدیران و سهامداران عمده آنها درخصوص بدهی­ها و تعهدات اعم از ارزی و ریالی و همچنین تعهدات و چک­های برگشتی نزد سیستم بانکی کشور و مؤسسات اعتباری اخذ شده از سامانه الکترونیکی تعهدات و چک های برگشتی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گزارش اعتبارسنجی از شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران درخصوص موارد اشاره شده فوق.
          13ـ سایر مدارك و مجوزهایی كه به اقتضای نوع معامله به نظر مرجع تصویب كننده تسهیلات اعطایی و یا اداره امور شعب و شعبه اخذ و نگهداری آنها ضروری می باشد .
14- اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضی در صورتی كه قرارداد در دفاتر اسناد رسمی منعقد نشده باشد طبق ضوابط اعلامی از سوی اداره مركزی.
ب ـ در صورتی كه متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی بوده و فاقد “پرونده عمومی” نزد شعبه باشد علاوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداری مدارك زیر نیز در پرونده معاملاتی وی ضروری است:
          15ـ اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی از طریق اداره مركزی و یا اداره امور شعب متبوع یا شعبه مربوط .
          16ـ اوراق اطلاعات اخذ شده از سایر منابع
          17ـ فتوكپی پروانه كسب معتبر متقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه) در امور تولیدی و خدماتی.
          18ـ فتوكپی اسناد مربوط به مالكیت ملك یا سرقفلی یا اجاره نامه معتبر محل كار متقاضی در امور تولیدی و خدماتی .
          19ـ اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضی در صورتی كه قرارداد در دفاتر اسناد رسمی منعقد نشود .
          20ـ شماره حساب سپرده قرض الحسنه جاری متقاضی      و تاریخ افتتاح آن
          21ـ شماره حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و تاریخ افتتاح آن
          22ـ  فتوكپی كلیه صفحات شناسنامه و كارت ملی متقاضی و در مورد شخص حقوقی، فتوكپی كارت ملی و شناسنامه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و حسب مورد كارت بازرگانی .
          23ـ یك قطعه آخرین عكس متقاضی و در خصوص شخص حقوقی، یك قطعه آخرین عكس هیئت مدیره و مدیرعامل شركت .
در خصوص اشخاص حقوقی فاقد پرونده عمومی نزد شعبه نیز مدارك و مستندات ذیل باید اخذ و در پرونده معاملاتی آنها نگهداری شود :
          24ـ فتوكپی‌اساسنامه‌شركت‌ممهوربه‌مهر اداره‌ثبت‌شركت ها-اخذ شناسه ملی‌از سامانه‌ثبت شركت‌ها.
          25ـ فتوكپی شركت نامه ( در خصوص شركت غیرسهامی)
          26ـ روزنامه رسمی حاوی ثبت شركت ها در اداره ثبت شركت ها .
          27ـ روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در اركان شركت .
          28ـ ‌روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئتت مدیره و مدیرعامل و صاحبان امضاء مجاز شركت .
          29ـ لیست سهامداران عمده شركت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها .
          30ـ گزارش بازرس قانونی و حسابرس شركت مربوط  به سه دوره مالی گذشته ( در خصوص شركت های وابسته و تحت پوشش مؤسسات دولتی و شركت های پذیرفته شده در بورس سهام و اوراق بهادار) .
          31ـ آخرین اظهارنامه مالیاتی شركت ممهور به مهر اداره دارایی محل .
          32- عنداللزوم اخذ مفاصا حساب مالیاتی از اداره دارایی محل با توجه‌به ضوابط اعلامی اداره مركزی.
          33- صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط مراجع ذیصلاح مربوط به سه دوره مالی گذشته.
موضوع: آموزشها و نکات و هشدارهای بانکی، متفرقه، اخبار بانک،

[ چهارشنبه 10 دی 1393 ] [ 12:00 ق.ظ ] [ davood vahdati ]

[ نظرات() ]

[