تبلیغات
مطالب و نظرات بانکی - حواله الكترونیك بین بانكی(سحاب) [cb:blog_page]

مطالب و نظرات بانکی

بانک ملی نماد اعتماد , سرعت , دقت , امنیت , خدمات برتر و پیشرو در ارائه خدمات به عموم مردم


پیام سرا

حواله الكترونیك بین بانكی(سحاب)

  حواله الكترونیك بین بانكی(سحاب)
حواله سحاب
كاربرد سامانه در شعب 
  
انتقال وجه كارتی با استفاده از امكانات مركز « شتاب» ( سحاب) 
انتقال وجه حسابی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) 
  
سحاب چیست؟ 
سحاب سامانه ای است كه به مشتریان بانك امكان می دهد با استفاده از كارت خود بتوانند به هر بانك دیگر عضو مركز «‌شتاب» حواله كنند. 
·        استفاده از سحاب هم در شعبه و هم در خوپردازها و هم در اینترنت بانك میسر است. 
·        برای استفاده از خدمات « سحاب در شعبه‏‌، از دستگاه كارتخوان  (Pin Pad) و منوی تحویلداری استفاده می شود. 
·        بر استفاده از خدمات «‌سحاب» در شعب‏‌، مشتری باید فرم مخصوص انتقال را تكمیل كند. 
  
ویژگیهای سحاب: 
·        حواله های « سحابی» فقط با كارت امكانپذیر است. 
·        سقف حواله های «‌سحابی» از طریق خودپردازها در هر شبانه روز معادل سی میلیون ریال و اینترنت بانك برای هر كارت در هر شبانه روز معادل یکصد میلیون ریال است. 
·        سقف حواله «‌سحابی»‌ از طریق شعب برای هر كارت در هر شبانه روز معادل یكصدو پنجاه میلیون ریال است. 
  حواله الكترونیك بین بانكی(سحاب)

كاربرد سامانه در شعب 
  
انتقال وجه كارتی با استفاده از امكانات مركز « شتاب» ( سحاب) 
انتقال وجه حسابی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) 
  
سحاب چیست؟ 
سحاب سامانه ای است كه به مشتریان بانك امكان می دهد با استفاده از كارت خود بتوانند به هر بانك دیگر عضو مركز «‌شتاب» حواله كنند. 
·        استفاده از سحاب هم در شعبه و هم در خوپردازها و هم در اینترنت بانك میسر است. 
·        برای استفاده از خدمات « سحاب در شعبه‏‌، از دستگاه كارتخوان  (Pin Pad) و منوی تحویلداری استفاده می شود. 
·        بر استفاده از خدمات «‌سحاب» در شعب‏‌، مشتری باید فرم مخصوص انتقال را تكمیل كند. 
  
ویژگیهای سحاب: 
·        حواله های « سحابی» فقط با كارت امكانپذیر است. 
·        سقف حواله های «‌سحابی» از طریق خودپردازها در هر شبانه روز معادل سی میلیون ریال و اینترنت بانك برای هر كارت در هر شبانه روز معادل یکصد میلیون ریال است. 
·        سقف حواله «‌سحابی»‌ از طریق شعب برای هر كارت در هر شبانه روز معادل یكصدو پنجاه میلیون ریال است. 

  حواله الكترونیك بین بانكی(سحاب)
كاربرد سامانه در شعب 
  
انتقال وجه كارتی با استفاده از امكانات مركز « شتاب» ( سحاب) 
انتقال وجه حسابی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) 
  
سحاب چیست؟ 
سحاب سامانه ای است كه به مشتریان بانك امكان می دهد با استفاده از كارت خود بتوانند به هر بانك دیگر عضو مركز «‌شتاب» حواله كنند. 
·        استفاده از سحاب هم در شعبه و هم در خوپردازها و هم در اینترنت بانك میسر است. 
·        برای استفاده از خدمات « سحاب در شعبه‏‌، از دستگاه كارتخوان  (Pin Pad) و منوی تحویلداری استفاده می شود. 
·        بر استفاده از خدمات «‌سحاب» در شعب‏‌، مشتری باید فرم مخصوص انتقال را تكمیل كند. 
  
ویژگیهای سحاب: 
·        حواله های « سحابی» فقط با كارت امكانپذیر است. 
·        سقف حواله های «‌سحابی» از طریق خودپردازها در هر شبانه روز معادل سی میلیون ریال و اینترنت بانك برای هر كارت در هر شبانه روز معادل یکصد میلیون ریال است. 
·        سقف حواله «‌سحابی»‌ از طریق شعب برای هر كارت در هر شبانه روز معادل یكصدو پنجاه میلیون ریال است. 
·        برای انتقال از طریق «‌سحاب» كارمزد به شرح زیر از انتقال دهنده دریافت می شود: 
-         تا مبلغ ده میلیون ریال: پنج هزار ریال 
-         به ازای هر ده میلیون ریال اضافه دو هزار ریال به رقم فوق افزوده می شود. 
  
سامانه حواله الكترونیك بین بانكی (سحاب): 
·        امكان بررسی محدود مشخصات انتقال گیرنده پیش از عمل انتقال وجود دارد. 
·        انتقال به صورت آنی صورت پذیرفته و وجه بلافاصله به حساب انتقال گیرنده منتقل می شود. 
·        پس از انجام انتقال، نتیجه به صادركننده دستور پرداخت اعلام می شود. 
·        تسویه بین بانكی از طریق مركز «‌شتاب» و پس از تصفیه كلیه تبادلات روزانه مركز مزبور صورت می گیرد. 
·        امكان برگشت دستور پرداخت در «‌سحاب» وجود ندارد. 
·        انتقال بین دو كارت صورت می پذیرد. 
-         در مشخصات انتقال به جای شماره حساب، شماره شانزده رقمی كارت درج می شود. 
-         وجه به حساب پیش فرض كارت انتقال گیرنده منتقل می شود. 
-         نیاز به ذكر شعبه در گزینه های انتقال دهنده و انتقال گیرنده نیست. 
·        انتقال هم از بانك مبدأ و هم از بانك مقصد امكان پذیر است. 
·        انتقال از دو مسیر زیر قابل انجام است: 
-         شعب مجهز به دستگاه كارتخوان( در ساعات كاری) 
-         خودپردازها ( در تمامی ساعات و روزها) 
·        برای انتقال حضور كارت انتقال دهنده لازم است. 
·        مشخصات كلی فرم: 
-         شماره 
-         تاریخ صدور دستور پرداخت 
·        مشخصات هویتی درخواست كننده: 
-         نام و نام خانوادگی 
-         نام پدر 
-         شماره شناسنامه 
-         شماره ملی 
-         تاریخ تولد و محل صدور 
·        مشخصات اقامتی درخواست كننده: 
-         آدرس 
-         شماره تلفن 
·        مشخصات انتقال 
-         مبلغ ( به عدد و به حروف) 
-         شماره كارت انتقال دهنده 
-         مشخصات هویتی انتقال گیرنده 
·        بانك مبدأ 
·        نام و نام خانوادگی 
-         مشخصات بانكی انتقال گیرنده 
·        نام بانك مقصد 
·        شماره كارت انتقال گیرنده 
·        متصدی شعبه پس از تكمیل فرم توسط صادركننده دستور پرداخت و امضای آن، صحت مندرجات فرم را مورد بررسی قرار می دهد. 
·        احراز هویت عینی برای تأیید مندرجات فرم الزامی است. 
·        در صورت صحت مندرجات فرم و امكان برداشت از حساب، وجه مورد انتقال به وسیله كارت و شماره رمز كارت از حساب مشتری برداشت می شود. 
·        پس از برداشت از حساب مشتری ‏، فرم توسط متصدی مهر و امضا شده و به مشتری تسلیم می گردد. این عمل به معنی پذیرش دستور پرداخت است.      


موضوع: آموزشها و نکات و هشدارهای بانکی،
برچسب ها: حواله، بین بانکی، سحاب، دستور پرداخت،
این صفحه را به اشتراک بگذارید

[ دوشنبه 1 فروردین 1390 ] [ 07:05 ب.ظ ] [ davood vahdati ]

[ نظرات() ]

[